Schrijvers4fun Info-theek is een info-theek voor schrijvers -, lezers en boekenliefhebbers. De links zijn al voor u uitgezocht. Dus altijd de meest betrouwbare websites tot uw beschikking. Wat is uw dialect?


Dialecten / SpreektaalDe meeste ouders die hun kinderen meertalig opvoeden, doen dat via OPOL (one parent, one language). Beide ouders spreken dan consequent hun eigen taal met het kind. Dat is van belang, omdat kinderen dan de gelegenheid krijgen in beide talen apart een woordenschat op te bouwen (die ze overigens aanvankelijk wel door elkaar gebruiken). Het is bij meertalig opvoeden wel belangrijk dat beide talen ook actief gebruikt worden. Als een kind een taal leert die hij/zij niet in zijn omgeving hoort, is dat voor hem of haar minder zinvol.

De taalontwikkeling van kinderen die meertalig worden opgevoed kan wat langzamer verlopen. Of bij een stagnerende taalontwikkeling moet worden gestopt met meertalig opvoeden, is niet duidelijk. Zeker is wel dat niet is aangetoond dat de taalontwikkeling beter verloopt als het kind maar één taal aangeboden krijgt. Oriëntatie op letters en leren lezen kan in het begin het best in één taal plaatsvinden, dit om verwarring te voorkomen. Later kunnen kinderen dan ook in de andere talen leren lezen en schrijven. Een specifieke vorm van tweetaligheid is uiteraard het spreken van dialect.

Op school spreekt het kind vaak Nederlands en thuis en in de directe omgeving dialect. Ook het Fries heeft binnen de meertaligheid een aparte positie. Thuis spreken kinderen Fries, op school zowel Nederlands als Fries. Het kan ook zo zijn dat een kind thuis Nederlands spreekt, maar in de sociale omgeving en op school met Fries in aanraking komt. Uit het onderzoeksrapport 'Van misverstand tot meertaligheid'van de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat er veel misverstanden zijn over meertaligheid bij jonge kinderen. Tweederde van de leerkrachten geeft anderstalige ouders het advies om Nederlands met het kind te spreken. Dat is juist nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van deze kinderen. Eenderde van de leerkrachten spreekt niet met ouders over meertaligheid. Meer dan de helft van de leerkrachten overschat de eigen kennis over meertaligheid. Hun houding t.a.v. meertaligheid is wel positief.
Bron: taalsite.nl

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op!