Schrijvers4fun Info-theek is een info-theek voor schrijvers -, lezers en boekenliefhebbers. De links zijn al voor u uitgezocht. Dus altijd de meest betrouwbare websites tot uw beschikking. U vindt hier de disclaimer van S4F.Disclaimer

Schrijvers4fun heeft het recht om haar website, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en de verbinding van haar websites van anderen te verbreken.

Schrijvers4fun kan niet garanderen dat de website of de servers die de site beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Het bezoeken van deze website gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de websitebezoeker.

Schrijvers4fun sluit alle aansprakelijkheid voor niet en onjuist functioneren van de website uit. Schrijvers4fun streeft ernaar mogelijke storingen en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers van de website zo beperkt mogelijk te houden.

De gegevens van specificaties op deze website zijn continu onderhevig aan wijzigingen in het belang van verbeteringen. Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de voorbereidingen van deze diensten, zijn sommige wijzigingen mogelijk niet aangegeven en kunnen ze na publicatie zijn aangebracht. De informatie op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd.

Links met andere websites:
De website bevat links naar internetpagina's van derden partijen. Daarnaast kan er op internetpagina's van derden partijen een link naar de website zijn opgenomen. Schrijvers4fun is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's, danwel op de eventuele verwerking en/of verzameling van persoonsgegevens via deze internetpagina's.

Intellectuele Eigendomsrechten:
Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, ten aanzien van de website (met inbegrip van de daarop weergegeven teksten en afbeeldingen) berusten, tenzij expliciet anders weergegeven, bij de desbetreffende auteur of Schrijvers4fun. Bezoekers van de website mogen de website en de daardoor ter beschikking gestelde informatie raadplegen en mogen hiervan kopieen maken voor eigen, niet-commercieel, gebruik (bijvoorbeeld uitprinten of opslaan). Weergeven of reporduceren van (een deel van) de website op een internetpagina van een derde partij, danwel het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de webiste en een internetpagina van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schrijvers4fun.

Bezoekers van de website hebben op verzoek toegang tot de informatie welke door Schrijvers4fun van hen is bijgehouden. Een verzoek om toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren) kan gedaan worden via mail naar Schrijvers4un.