Interview Pauline LaumansHet woord is aan...Pauline Laumans. In 1992 startte zij haar eigen praktijk en geeft inzicht in hoe en waarom van persoonlijke processen in het leven. Zij schreef enkele boeken over zelfverwerkelijking.

1) Wie is Pauline Laumans?
In mijn jeugd was ik graag buiten. We woonden vlakbij een grote stad in een dorp. Buiten vond ik de innerlijke rust en kon ik in samenwerking met de natuur antwoorden vinden op mijn innerlijke vragen. Vragen zoals: "waarom leven wij, waarom is er straf of beloning, wat is de reden van leven en dood en waarom handelen mensen zoals ze handelen?"
In die tijd was het mij niet toegestaan om deze diepe innerlijke belevingen te bespreken. Vooral thuis niet omdat mijn moeder er niet mee overweg kon. Ik las daarom stapels boeken en onderzocht veel zaken die mijn belangstelling trokken. Ik had in die tijd zelfs een tweede bibliotheekpas. Ook was ik vaak in andere gezinnen te vinden en leerde veel van hun levensomstandigheden, gewoonten, gebruiken en manier van uitdrukken. Op school werd mij gezegd dat ik verder moest studeren omdat ik zo onderzoekend was, vooral in geschiedenis. Mijn ouders hebben me nooit gestimuleerd of ondersteund. Alles moest ik via "trial and error" leren. En ook moest ik volgens hun waarden en normenpatroon mijn leven continueren. Nadat mijn tweede partner overleed had ik naast mijn reguliere baan in de hulpverlening, een baan als consultant voor een groot dating bureau. De baas was onder de indruk van mijn competenties en vroeg mij training materiaal te schrijven voor consultants en klanten. Ik maakte een basis concept. Tijdens de onderhandelingen bemerkte ik dat zij de training geheel zelf wilde geven. In mijn opinie kon dit niet omdat zij daarvoor de achtergrond miste die ik had. Zij had geen van de vele studies gedaan die mij dit mogelijk maakte. Ze wilde toen dat ik mede de training gaf maar dat zij alle credits, geld en waardering kreeg. Ik zou slechts betaald worden voor het schrijven van het trainingsmateriaal. Dit was niet in balans, was niet bespreekbaar en dus besloot ik te stoppen.
Het concept liet me echter niet los en uiteindelijk besloot ik te doen wat ik in mijn jeugd al had gewild, ik ging een boek schrijven. Ik ging dus weer op onderzoek uit en las weer stapels boeken en schreef veel. Het vermoeide me niet omdat de woorden die uit mij voortkwamen me steeds weer enthousiast maakten. Ik had mijn stimulans in het leven ontdekt, mijn levensopdracht. Tenslotte had ik genoeg materiaal om een boek mee te vullen, maar ik had geen idee hoe je een boek moest schrijven. Ik was nog nooit verder gekomen dan scripties schrijven. Het duurde ruim een jaar voordat ik een basis manuscript voor een boek had. Na vele keren herschrijven en vooral tekst weglaten had ik een stevig manuscript voor een boek. Van uitgevers kreeg ik te horen dat het een goed boek was, maar omdat ik geen bekende Nederlander ben of Professor ben bleef het bij een lunch. Er bleef me niets anders over dan het boek zelf uit te geven. Wel heb ik van veel bekende mensen mooie aanbevelingen gekregen.

2) We lezen op de site van CTU : www.c-t-u.com dat je in oktober jl. een prijs hebt gewonnen. Onze felicitaties daarvoor. Maar waar is deze prijs precies voor?
Het Willemsfonds, een cultuurfonds in België vierde haar 150 verjaardag. Een van de acties was de schrijfwedstrijd "Nieuwe Tijden? Nieuwe Waarden? Betere Inzichten…? "De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel" schreef Joost van den Vondel. Op welk schouwtoneel staan we vandaag (en morgen?). Wie krijgt welk deel? Over welke vragen en mogelijke antwoorden denken we na? Wordt er nog voldoende nagedacht? Die vraagstelling had veel overeenkomsten met waar ik over schrijf. Ik schrijf over datgene wat de mens onderdrukt, de mens levend dood maakt en gevangen houdt in vicieuze cirkels. Ik geef aan hoe de mens Levend kan worden en zonder angst kan leven en zichzelf verrijken. Dus schreef ik een essay over het onrecht in de huidige maatschappij. De essay had de titel "Het bouwen aan een opbouwende samenleving : Het verschil tussen Egoïsme en Egocentrisme." Het is een onderdeel van het boek Jouw Keuze: Levend Leven of Dood Leven

3) Kun je uitleggen wat CTU eigenlijk betekend? En wat is jouw rol hierin?
Het CTU staat voor Centrum voor Transformatie en Uniciteit. Het is opgericht om mensen helpen zich niet langer te identificeren met een ander of een "plaatje" maar met zichzelf en steeds meer uniek te worden. Als je dat bereikt kun je echt samengaan met de essentie van elk ander en tot grote hoogten stijgen. Dan kan iedereen opbloeien. Mijn rol is dat ik boeken schrijf deels samen met John. Verder zijn er artikelen. En mijn webblog levert veel zéér positief commentaar op in het buitenland. Vanuit Nederland heb ik nog geen een reactie… Verder geef ik samen met mijn man John consulten.

4) Je hebt ook enkele boeken geschreven over zelfverwerkelijking, zoals we kunnen lezen op de website. We zijn geïnteresseerd naar de inhoud van deze boeken. Kun je er meer over vertellen?
Het zijn inspirerende boeken die veel meer onthullen dan tot nu toe bekend is over Leven. Het is daardoor niet langer nodig onbewust onwetend te zijn. De boeken geven inzicht hoe je volledig bewust wordt en zonder angst, ziektes, maar in vrijheid je eigen leven kunt co-creëren om daardoor uit vicieuze cirkels te stappen. Cirkels waarin menigeen zonder het te beseffen in zit.

"Vrijheid in relaties: Het hebben van de juiste Identificatie"Het boek geeft vanuit meerdere wetenschappelijke percepties een inzicht in ziekmakende identificaties. Een verkeerde voorstelling van de begrippen "kind" en "leven", hebben veroorzaakt dat wij als mensen misleid worden en verkeerde identificaties aangaan. We hebben ons "Zelf" ingeleverd met als resultaat dat wij doen wat een leider ons voorspiegelt. Dit veroorzaakt dat we in angst, onderdrukking en schaamte leven. Het betekent dat onze maatschappij ziek is en vol met verkeerd voorbeeld gedrag. Dit boek beschrijft de oorzaken en de gevolgen: depressies, destructief gedrag, mentale en lichamelijke ziekten waardoor veel mensen angstig zijn voor het Leven. Het beschrijft hoe we het tij kunnen keren en vrij kunnen worden door uit vicieuze cirkels te stappen en dan in harmonie met elkaar kunnen leven.

"Jouw Keuze: Levend Leven of Doods Leven"Het boek gaat over de mens die zich richt op geld, macht, overheersing en extreem extrovert gedrag waardoor ze feitelijk Levend Dood zijn. Mensen zijn zonder het te beseffen zichzelf en anderen gaan haten waardoor hun aandacht zich nog meer op uiterlijk vertoon is gaan richten. Daardoor nemen ze zonder het te beseffen deel aan het ziek maken van de wereld en de mensheid. Dit doen ze door middel van hun idee over een "maakbare wereld", waardoor ze bijdragen aan de geestelijke- en lichamelijke achteruitgang van de mensen. Dit boek wijst je de weg zodat je niet langer in een negatieve spiraal zit van degeneratie, hebzucht en macht en uiteindelijk onze eigen uitroeiing. Door de "juiste keuze te maken" is er de mogelijkheid om verder te evolueren.

"Karmische Spiegels: Gesprekken met Mens en Natuur"Het boek laat zien dat de realiteit van de spiegel van het leven iets anders toont dan ons voorstellingsvermogen ons doet geloven: de Realiteit achter Uiterlijke Schijn. Wij geloven en denken graag, maar we weten weinig. Slechts weinigen bezitten de innerlijke kennis die naar wijsheid leidt. "Karmische Spiegels" laat een licht schijnen op deze realiteit achter de door mensen gewenste uiterlijkheden.

5) Wat zijn je toekomstplannen? Mogelijk als auteur of als counselor/coach?
x Een vierde boek wordt volgend jaar uitgegeven. Dat zal een overzicht geven zodat iedereen die het leest kan zien waar je bent, en welke ontwikkelingsstappen nog mogelijk zijn. Iedereen kan zich ontwikkelen, daar is geen intelligentie niveau voor nodig, wel de bereidheid om het oude los te laten.
x We gaan verder met consulten geven.
x Op de planning staan ook het geven van lezingen.