Interview Sigrid LandmanHet woord is aan ... Sigrid Landman.

1) Wie is Sigrid Landman?
Ik ben een vrouw van 42 jaar, getrouwd met Kees en moeder van een dochter, Kim. Op het eerste gezicht vormen wij een heel gewoon, doorsnee gezin. Wat ons anders maakt, is dat we alle drie een vorm van autisme hebben. Kees en Kim zijn klassiek autistisch, zelf heb ik het syndroom van Asperger. Omdat ik onze situatie toch wel uniek vond, en mijn autisme toen ik er helemaal in vastliep, totaal niet herkend werd door hulpverleners, besloot ik er een boek over te schrijven. Dit werd uitgegeven en nu mag ik mezelf dus schrijfster noemen. Naast het schrijven, dat veel tijd in beslag neemt, werk ik nog als schoonmaakster in de thuiszorg. In mijn vrije tijd mag ik graag zwemmen, lezen, fotograferen of een eind rondfietsen.

2) Je bent auteur van de autobiografie 'Moederen met autisme' en psychologische roman 'Wegens familieomstandigheden gesloten'. Kun je over beide boeken meer toelichten?
'Moederen met autisme' is mijn levensverhaal. Zoals ik eerder al vertelde, heb ik dit geschreven om mensen een kijkje te gunnen in de wereld die autisme heet. Natuurlijk zijn er meer boeken over dit onderwerp verschenen, maar nog nooit over een geheel autistisch gezin. Bovendien vond ik dat mijn verhaal verteld moest worden. Veel mensen hebben namelijk een vertekend beeld van wat autisme precies is (ze denken aan zwakbegaafde mensen, die in een hoekje zitten te schommelen en met wie geen gesprek mogelijk is), en realiseren zich niet dat sommige mensen met autisme juist heel intelligent zijn en hun sociale onhandigheid zó goed kunnen camoufleren, dat je op het eerste gezicht niets aan hen ziet. Hierdoor wordt autisme vaak niet herkend, met alle gevolgen van dien. Zelf liep ik volkomen vast nadat ik een baby had gekregen. Door mijn autisme kon ik haar non verbale communicatie niet ?lezen? en bleef Kim een vreemde voor me. Ik wist totaal niet wat ik met haar aan moest en draaide psychisch volkomen door. Hulp was er niet voorhanden en ik wilde niet dat een ander door onwetendheid hetzelfde zou moeten meemaken als ik. Gelukkig heeft dit boek inmiddels al veel mensen mogen helpen, ook voor hulpverleners mocht het een eye-opener zijn. Daarnaast was dit boek bedoeld als eerherstel voor mijn ouders, die in de jaren zeventig ten onrechte de schuld kregen van mijn ?rare? gedrag. Dat moet heel moeilijk zijn geweest, zeker omdat toen niemand wist dat ik autistisch ben. (Ik heb mijn diagnose pas op 36-jarige leeftijd gekregen).

'Wegens familieomstandigheden gesloten' is een roman waarin de hoofdpersonen autisme hebben. Mijn doel was de lezer een spannend verhaal voor te schotelen, waarin schrijnend tot uiting zou komen, waar iemand met autisme zoal tegenaan loopt. De hoofdpersoon Michelle wordt bijvoorbeeld vreselijk gepest op school, iets wat mij ook is overkomen. Moeder Jolanda doet wat ik gelukkig niet gedaan heb. Doordat ze niet voor haar baby Michelle kan zorgen raakt ze psychotisch met alle gevolgen van dien. Het is wat mij had kunnen gebeuren, dan was mijn leven wellicht op deze manier verlopen. Michelle overleeft het trouwens en wordt uit huis geplaatst. Later komt ze moeder Jolanda weer tegen en komt ze achter de verschrikkelijke waarheid.
Mensen denken vaak dat Wegens 'maar een romannetje is', maar er zit ontzettend veel van mezelf in. Schrijnend is ook de moeite die Michelle heeft om haar gevoelens te uiten. Dezelfde blokkade waar ik dagelijks tegenaan loop. Ik vind het echt jammer dat 'Wegens familieomstandigheden gesloten' veel minder goed verkoopt dan Moederen. In zekere zin is ook deze roman ook autobiografisch te noemen en geeft hij een prachtig inkijkje in de onbegrepen wereld van autisme.

3) In november kunnen we een boek van je verwachten 'Chaos met autisme'.
Kun je daar meer over vertellen?

Mensen hebben mij meerdere keren gevraagd hoe het na ?Moederen met autisme? verder is gegaan met ons gezin. Nu; 'Chaos met autisme' geeft daarop het antwoord. In humoristische, maar soms ook heel serieuze columns vertel ik hoe mijn leven veranderd is na het verschijnen van mijn eerste boek. Voor die tijd wist bijna niemand dat ik autistisch ben; nu ben ik meerdere malen op tv geweest en word ik soms herkend op straat. Ook Kims ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Misschien gaat ze volgend jaar al naar de middelbare school. Ik beschrijf ook hoe het met haar gaat, waar ik als autistische moeder tegenaan loop in de opvoeding maar ook heel eerlijk wat mijn zwakke plekken zijn. Bijzonder moeilijk heb ik het bijvoorbeeld om in de zomervakantie de boel thuis draaiende te houden. En dat ligt niet alleen aan Kim! Het is een boek dat mensen met een lach en een traan zullen lezen denk ik? Ik was bovendien zo op dreef, dat mijn uitgeefster en ik hebben besloten er twee boeken van te maken. Chaos met autisme verschijnt inderdaad in november, het volgende deel (daarvan moet ik de titel nog bedenken) verschijnt in de autismeweek volgend jaar, op 5 april, de dag dat mijn vader 70 wordt.

4) Op welke manier kunnen onze liefhebbers aan je boeken komen (mogelijk gesigneerd)?
Mijn boeken zijn natuurlijk bij elke boekhandel en bij bol.com te bestellen. Ook via de site van mijn uitgeefster kan dit (www.schrijverijmooimens.nl) Indien iemand ze gesigneerd wil hebben, kan hij/zij 17,50 euro (naam gewenst boek + verzendkosten) storten op rekening 51.78.61.054 t.n.v. D.J. Vos te 't Harde. Dan stuur ik hem/haar het boek zo snel mogelijk gesigneerd toe. Mensen mogen me ook altijd mailen op sigrid.landman68@gmail.com, als ze vragen hebben of aanvullende opmerkingen. Een andere mogelijkheid om aan een gesigneerd boek te komen, is een lezing bezoeken, daar verkoop ik ook altijd mijn boeken en signeer ik ze desgewenst.

5) Wat zijn je toekomstplannen? Waar kunnen we je naam nog meer tegenkomen behalve 'Chaos met autisme'?
Wat ik al vertelde, na 'Chaos met autisme' komt er nog een tweede deel uit, dus de komende tijd ben ik druk bezig met het schrijven van columns voor in dit boek. Ook wil ik mezelf gaan toeleggen op het geven van lezingen over autisme. Ik heb dit in het verleden al regelmatig gedaan en merk dat er veel belangstelling voor is. Ik vind het ook leuk om te doen. Autisme is heel veelzijdig, dus je kunt alle kanten uit. Mensen die me willen boeken voor een lezing kunnen trouwens een mailtje sturen naar sigrid.landman68@gmail.com.

Wat het schrijven betreft, zit ik nog boordevol plannen. Mijn vijfde boek zal wederom autobiografisch worden en gaan over de periode dat ik op de PAAZ was opgenomen. Dit was na Kims geboorte in 2000. Als autist zijnde ben ik daar niet of verkeerd begrepen, waardoor ik niet op de juiste manier geholpen kon worden. Dit boek wordt trouwens geen verwijt aan de hedendaagse hulpverlening, maar wil hulpverleners een kijkje geven in de binnenwereld van iemand met autisme. Zodat mensen met autisme op den duur sneller en effectiever kunnen worden geholpen. Ik wil het net als in 'Moederen met autisme' in een verhaalvorm gaan gieten en er ook dingen, die ik tijdens een andere opname heb meegemaakt in gaan verwerken. Ik heb er nog geen letter van op papier staan hoor, maar laat mijn gedachten er soms al wel over gaan. Ooit wilde ik een thriller schrijven, maar ik geloof dat mensen wat mij betreft meer zitten te wachten op boeken over autisme, liefst autobiografisch. Dat ligt me ook het beste, daar het invoelen van dingen die ik niet zelf heb meegemaakt niet mijn sterkste kant is. Gelukkig heb ik een veelbewogen leven gehad, dus ik kan nog wel even vooruit.

Schrijven is net als ademhalen in mijn geval. Ik moet het gewoon doen!

EXTRA INFO:
Zo moeder, zo dochter

Ruim twee jaar na het verschijnen van Moederen met autisme is er van haar rustige leven niets meer over. Sigrid Landman werkt in de thuiszorg, geeft lezingen, schrijft haar vingers blauw, droomt van een bestseller en bestiert haar geheel autistische gezin. Drieëndertig columns vormen het langverwachte vervolg op haar succesvolle debuut. Deze vrouw met een missie laat zien dat je ondanks beperkingen een goed leven kunt leiden.

Titel : Chaos met autisme
© 2011 : Sigrid Landman
Uitgever : Schrijverij Mooi Mens
ISBN : 978-94-90352-18-9
Prijs: € 15,00


Kim (2000) heeft humor, klassiek autisme en het schrijftalent van haar moeder Sigrid Landman. Haar eerste boekje, uit de serie over de vriendinnen Anne en Kitty, verschijnt in de Kinderboekenweek 2011.

Titel : Rakker en Nora
© 2011 : Kim Landman
Uitgever : Schrijverij Mooi Mens
ISBN : 978-94-90352-19-6
Prijs: € 5,00
Actie : cadeau bij Chaos met autisme