Schrijvers4fun Info-theek is een info-theek voor schrijvers -, lezers en boekenliefhebbers. De links zijn al voor u uitgezocht. Dus altijd de meest betrouwbare websites tot uw beschikking. U vindt hier uw literair evenement, literaire organisatie, literair café of literair tijdschrift. Lees ook alles over literaire prijzen.


Alles literair


Literaire organisaties
Literaire evenementen
Literaire cafés

Literaire tijdschriften
Literaire prijzen

Literaire organisaties

Algemeen Nederlands Verbond
Belgische Vereniging van Auteurs
De Boekmanstichting
Kon. Vereniging van het Boekenvak
Kon. Ver. van Limburgse Schrijvers
Literair Studentenvereniging
Ned. Vereniging van Journalisten Stichting AFUK
Stichting Beeldspraak
Stichting Bukutori
Stichting Cepher Heerenveen
Stichting CPNB
Stichting De Muzerije
Stichting Dichter bij jou
Stichting Dr. P.J. Cools
Stichting Een school vol van verhalen
Stichting El Hizjra
Stichting Feest der Poëzie
Stichting Fonds der Letteren
Stichting Geschiedenis Kinderboeken
Stichting Het Brabant
Stichting Ijsselacademie
Stichting It Fryske Boek
Stichting Kinderen en Poëzie
Stichting Lezen (Be)
Uw link hier?

Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Nederlands
Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen
Stichting Pen & Stem
Stichting Perdu
Stichting Perspectief
Stichting Poetry International
Stichting Reprorecht
Stichting Schrijftalent
Stichting Schrijven
Stichting Schrijvers School Samenleving
Stichting Scriptschool
Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Stichting Taalvorming
Stichting ToBe
Stichting Two Tone
Stichting Vertellen
Vereniging Aldichter
Vereniging Klinische Linguistiek
Vereniging van Letterkunde
Vereniging van Schrijvers en Vertalers
Vereniging van Vlaamse uitgevers
Vereniging van Zelfstandige Uitgevers
Ver. voor Wetenschappelijke Spelling
Vlaamse Fonds der Letteren
Vrienden van het schrijven
Vrouw & Cultuur
Uw link hier?Algemeen Nederlands Verbond

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) wil het inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor de Nederlandse taal en cultuur in ruimste zin bevorderen. Prioritaire aandacht heeft de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV is een vereniging met leden in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De vereniging heeft regionale afdelingen die voor de leden culturele activiteiten organiseren. Het ANV maakt twee leerstoelen De Nederlanden in de wereld mogelijk, een leerstoel in Leiden en een leerstoel in Brussel.

Schoolstraat 63
2282 RC Rijswijk ZH
Postbus 501
2280 AM RIJSWIJK
t.: +31(0)70.324.55.14
f: +31(0)70.324.61.86
e: info@anv.nl

Bezoek website

top

Belgische Vereniging van Auteurs

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.
Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

SABAM
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
Tel: +32.2.286.82.11
Fax: +32.2.230.05.89
E-mail : frontoffice@sabam.be

Bezoek website

top

De Boekmanstichting

Haar missie is het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie over kunst en cultuur. Zij beheert een bibliotheek, publiceert boeken en het tijdschrift 'boekman' en zij verrichten literatuuronderzoek.

Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid
Herengracht 415
1017 BP Amsterdam
Tel: 020 - 624 37 36
bibliotheek: 020 - 624 37 39
Fax: 020 - 638 52 39
E-mail: secretariaat@boekman.nl

Bezoek website

top

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) is de koepelorganisatie van het Nederlandse boekenvak. Zij verbindt commerciële, culturele en maatschappelijke partijen die zich bezig houden met het boek en aanverwante producten en is de schakel tussen boekenvak en het ministerie van OC&W.

KVB
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam 020 - 624 02 12
E: info@kvb.nl

Bezoek website

top

Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers

KVLS De Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers stelt zich tot doel om mensen samen te brengen, die met schrijven begaan zijn. Dit kunnen zowel Literaire, heemkundige als geschiedschrijvers zijn. De vereniging streeft het doel na om jonge schrijvers op te sporen en aan te moedigen en andere schrijvers, in een vriendschappelijke sfeer, samen te brengen. Wij organiseren Literaire avonden en wandelingen. Wij geven 4-maal per jaar het tijdschrift 'Oostland' en 'Monografieën' uit.

Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
tel. 011 23 90 11
E: stadsbestuur@hasselt.be

Bezoek website

top

Literair Studentenvereniging

Flanor is een onafhankelijke literaire studentenvereniging uit Groningen. Flanor heeft ongeveer 110 leden, afkomstig uit vrijwel alle studierichtingen. Flanor organiseert het hele jaar door schrijversavonden en lezingen. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

Literair Dispuut Flanor
St. Walburgstraat 22
9712 HX Groningen
T: 0642279107
e-mail: bestuur@flanor.nl

Bezoek website

top

Nederlandse Vereniging van Journalisten

De NVJ behartigt als beroepsvereniging de belangen van 8500 aangesloten journalisten, fotografen, programmamakers, redacteuren, bladenmakers, artdirectors, webmasters en voorlichters. Door zich in te zetten voor persvrijheid, vakbekwaamheid, goede arbeidsvoorwaarden en behoorlijke tarieven schept de NVJ de voorwaarden voor het bedrijven van goede journalistiek.

Nederlandse Vereniging van Journalisten
Joh. Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Postadres
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam
Telefoon/fax
tel: 020-676 67 71, fax: 020-662 49 01
E-mail: vereniging@nvj.nl
of ledenadministratie@nvj.nl

Bezoek website

top

Stichting AFUK

De stichting Afûk heeft als doel om de kennis en het gebruik van de Friese taal en de belangstelling voor Friesland te bevorderen.

De Afûk wil dat bereiken door:
- het organiseren van cursussen en examens;
- het uitgeven van leermiddelen, boeken en andere publicaties;
- het werken aan concrete projecten;
- het bevorderen van het Fries in de bestaande en nieuwe media;
- het verzorgen van voorlichting;
- alle andere middelen die tot doel kunnen dienen.

Afûk
Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden
tel. 058-234 30 70
faks 058-215 94 75
mail: ynfo@afuk.nl

Bezoek website

top

Stichting Beeldspraak

Stichting Beeldspraak mag zich sinds 1999 stichting noemen. Zij is uitgegroeid tot een literaire plaats voor auteurs in het gehele Nederlandse taalgebied.

Secretariaat
Israëlslaan 37
3431 AS Nieuwegein
E-mail: info@opspraak.net

Bezoek website

top

Stichting Bukutori

Samengevat bevordert deze stichting het plezier in het lezen, het creatief schrijven en de vertelkunst. Zij zijn gevestigd in Paramaribo en organiseren workshops, lezingen, voorstellingen en meer.

Stichting Bukutori
Rozengaard 3
9753 BK Haren
Nederland
Tel: (31)-50-5370042
E-mail: guillaume@bukutori.org

Bezoek website

top

Stichting Cepher Heerenveen

Cepher is een inititatief van Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus.

Stichting Cepher Heerenveen
Post:
Geraniumstrjitte 24
8441 DT It Hearrenfean
E: postmaster@cepher.nl

Bezoek website

top

Stichting CPNB

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heeft tot doel het lezen van boeken en het stimuleren van het boekenbezit.

Stichting CPNB
Postbus 10576
1001 EN Amsterdam

Bezoekadres
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 626 49 71 Fax: +31 (0) 20 623 16 96

Bezoek website

top

Stichting De Muzerije

De grootste instelling in Den Bosch voor amateur en kunsteducatie. Organiseren activiteiten op het gebied van muziek, dans maar ook literatuur.

De Muzerije
Hinthamerstraat 74
5211 MR 's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 614 10 84
Fax: 073 - 614 30 55
E-mail: info@de-muzerije.nl

Bezoek website

top

Stichting Dichter bij jou

Deze stichting is opgericht in 2006 door Eric v. Hoof. Een stichting voor de bevorderingen van poezie. Activiteiten zoals poezieslagen, een open podium en demonstraties worden hier op afgestemd.

E-mail: postmaster@DichterBijJou.nl
E-mail Poezieslag, poetry slam: opgave@DichterBijJou.nl

Bezoek website

top

Stichting Dr. P.J. Cools

Stichting Dr. P.J. Cools is opgericht in 1997. Een genootschap ter bevordering van de liefde voor het boek.

Stichting Dr. P.J. Cools msc
Hopweg 21
5044BL Tilburg

Bezoek website

top

Stichting Een School vol van verhalen

Kent u hem nog, die meester die zo prachtig kon vertellen? Stichting Een school vol van verhalen geeft dit ambacht weer de volle aandacht.

Scholen omtoveren tot vertelparadijs De Stichting Een school vol van verhalen heeft als doel het promoten van verhalen in het onderwijs. De stichting heeft hiervoor een projectbureau opgericht. Dit projectbureau biedt scholen ondersteuning om zich 'om te toveren' tot ware vertelparadijzen; scholen waar het verhaal een bron is van inspiratie, fantasie, plezier, interesse, inzicht, talenten, ontwikkeling en betrokkenheid.

Samenwerking De Stichting Een school vol van verhalen werkt nauw samen met het Zwolse verteltheater De Verhalenboot, het landelijke magazine Vertel eens… en Openbare Basisschool De Krullevaar, de eerste school in Nederland met het keurmerk 'Een school vol van verhalen'.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
eenschoolvolvanverhalen@planet.nl

Voor Het Projectbureau richt u uw mail aan: Stan Fritschy
Voor PR en publiciteit richt u uw mail aan: John Beumer

Bezoek website

top

Stichting El Hizjra

Stichting El Hizjra is in november 1987 opgericht onder het motto Brug tussen twee culturen. El Hizjra benadrukt die elementen uit de Arabische cultuur, die staan voor een verdraagzame samenleving met gelijke rechten voor vrouwen, culturele en religieuze minderheden. El Hizjra betekent in het Arabisch letterlijk ‘de migratie' en kan gezien worden als een metafoor voor avontuur. Migratie betekent immers op weg gaan naar een nieuwe toekomst in een onbekend vaderland. El Hizjra is een van de eerste multi-etnische en multiculturele organisaties geweest die zich heeft ingezet voor het cultureel erfgoed van migranten.

El Hizjra organiseert sinds 1992 jaarlijks een landelijke literaire schrijfwedstrijd voor Arabische en Berberse Nederlanders. Deze wedstrijd heeft tot doel iedereen van (deels) Arabische afkomst, jong en oud, ervaren en onervaren, aan te moedigen gedichten en korte verhalen te schrijven.

Contact:
Singel 300 A
1016 AD Amsterdam
Tel: 020-4200568
email: info@elhizjra.nl

U kunt El Hizjra bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoek website

top

Stichting Feest der Poëzie

Stichting Feest der Poezie organiseren avonden vol met gedichten en muziek in Amsterdam. Lees meer informatie op hun website.

Bezoek website

top

Stichting Fonds der Letteren

Haar doelstelling heeft alles te maken met met de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige Letteren. Diverse activiteiten worden hierop afgestemd.

Post- en bezoekadres:
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
Tel: +31 (0)20 623 57 08
Fax: +31 (0)20 638 86 59
E-mail: info@fondsvoordeletteren.nl

Bezoek website

top

Stichting Geschiedenis Kinderboeken

In november 1985 besloot een overkoepelende werkgroep voor alle beroepsgroepen die zich met kinder- en jeugdliteratuur bezighielden, tot het oprichten van een landelijk platform. Tot de initiatiefnemers behoorden de interuniversitaire werkgroep Kinder- en Jeugdliteratuur, vertegenwoordigers van de dienst Boek en Jeugd van het toenmalige Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum en het bestuur van de Nederlandse sectie van de International Board of Books for Young People (IBBY). Een van de werkgroepen van dit landelijk platform werd de Werkgroep Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, die in het najaar van 1986 van start ging.

Eind 1992 besloot men het platform op te heffen wegens het ontbreken van een gedegen financiële basis. Aangezien de Werkgroep Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur wilde blijven bestaan, leidde dat tot de oprichting van een stichting, namelijk de SGKJ. Door de heterogene samenstelling van donateurs uit de wereld van onderzoek, onderwijs, musea, bibliotheken, privé-verzamelaars en antiquaren die zich actief bezig houden met het oude kinder- en jeugdboek biedt de SGKJ vele mogelijkheden tot nuttige en aangename contacten en uitwisseling van gegevens.

E: a.vd.bergh@haarlem.nl

Bezoek website

top

Stichting Het Brabant

Erfgoed Brabant maakt zich sterk voor het voortbestaan van de Brabantse dialecten. Onze adviseur streektaal stimuleert en bundelt daarom activiteiten die de studie en het behoud van de Brabantse taal bevorderen en de kennis van dit cultureel erfgoed vergroten.

Erfgoed Brabant
Postadres:
Postbus 1325
5200 BJ 's-Hertogenbosch

Bezoekadres:
Parade 18
5211 KL 's-Hertogenbosch
T (073) 615 62 62
F (073) 615 62 63
E: info@remove-this.erfgoedbrabant.nl

Bezoek website

top

Stichting Ijsselacademie

De stichting is opgericht in 1977. De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. Zij is tevens een uitgeverij.

Stichting IJsselacademie
Molenstraat 28a
8261 JW Kampen
Postadres
Postbus 244
8260 AE Kampen
Tel: 038 331 52 35
Fax: 038 333 42 04
E-mail: info@ijsselacademie.nl


Bezoek website

top

Stichting It Fryske Boek

De stichting stimmuleerd de Friese taal. Zowel lektuur als literatuur.

Postadres:
It Fryske Boek
Postbus 1311
8900 CH LJOUWERT
telefoan: 058-7890789
e-post: ynfo@fryskeboek.nl

Besykadres:
Bûterhoeke 1
8911 DH LJOUWERT

Bezoek website

top

Stichting Kinderen en Poëzie

Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over poezie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden Kinderen en Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket.

Stichting Poeziepaleis
Postbus 41015
9701 CA Groningen
tel. (050) 313 84 33
fax (050) 311 36 14
info@poeziepaleis.nl

Bezoekadres:
Walstraat 34, Groningen

Bezoek website

top

Stichting Lezen (Be)

Stichting Lezen werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen. Daartoe organiseren wij leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden. Daarnaast stimuleren wij onderzoek naar lezen en leescultuur. Onze kennis en ervaring willen wij delen met professionelen uit binnen- en buitenland.

Stichting Lezen
Frankrijklei 130/4
B- 2000 Antwerpen
t: ++32 (0)3/204.10.00
f: ++32 (0)3/204.10.09

Bezoek website

top

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven heeft als missie om laaggeletterdheid uiteindelijk stuctueel op te lossen. De stichting is opgericht om één doel te dienen: het voorkomen en verminderen van laag geletterdheid op zowel korte als lange termijn.

Stichting Lezen & Schrijven
Lange Voorhout 19
2514 EB Den Haag
Tel: 070 302 26 60
Fax: 070 302 26 61
E-mail: info@lezenenschrijven.nl

Bezoek website

top

Stichting Nederlands

De stichting Nederlands vindt haar oorsprong in 1998. Mensen die opmerkzaam waren op de toenemende Engelse gekte richtten na een oproep in het blad Onze Taal de werkgroep Anglowaan op. Uit deze werkgroep ontstond ook de Woordenlijst Onnodig Engels, een groep positief ingestelde taalliefhebbers die Nederlandse alternatieven wilde aanreiken voor de stortvloed van Engelse woorden. De informele kring rond Anglowaan heeft zich gaandeweg geprofessionaliseerd, en is op 30 april 1999 opgegaan in de Stichting Natuurlijk Nederlands, inmiddels stichting Nederlands geheten.

Stichting Nederlands
Gironummer 8208521
Postbus 75357
1070 AJ Amsterdam
Contact: bestuur@stichting-nederlands.nl

Bezoek website

top

Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen

Het Nederlands Kenniscentrum Verteltassen is opgericht met de doelstelling om de Verteltasmethodiek in Nederland te introduceren en te verspreiden en de kwaliteit er van te waarborgen. Zij heeft als enige organisatie in Nederland de rechten en de specifieke kennis om de Verteltas in Nederland te verspreiden. Het Nederlands Kenniscentrum Verteltassen geeft presentaties, workshops en ondersteuning op de werkvloer. Ook houdt zij zich voortdurend bezig met het ontwikkelen van de methode. Inmiddels werken kinderen, ouders en professionals op diverse plekken in het land met veel plezier met de Verteltassen. Het Kenniscentrum werkt aan de landelijke verspreiding van de methode en ondersteunt de initiatieven in het buitenland.

Postadres
Spakenburgstraat 97
1107 WR Amsterdam

T: 06-36145119
e-mail: centrum@verteltas.nl

Bezoek website

top

Stichting Pen & Stem

Een stichting, die zich inzet voor: Schrijvers en hun proza, dichters en hun gedichten en de (nederlandse) taal en de taaluitingen. Kortom, verbetering van het literair klimaat in deze regio.

Stichting Pen & Stem
TROMPETTERSTR. 8
5361 ER GRAVE
E: info@penenstem.nl

Bezoek website

top

Stichting Perdu

Perdu is een literaire stichting die geheel draait op vrijwilligers. Perdu is altijd op zoek naar mensen met hart voor literatuur die mee willen werken aan het maken van de Avonden, het uitgeven van boeken of het draaiende houden van de theaterzaal en de poëzieboekhandel.

Wat bieden we? Perdu is in veel opzichten datgene wat de vrijwilligers er van maken. In ons pand aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam (vlakbij de Oudemanhuispoort) hebben we de beschikking over een goed uitgeruste theaterzaal, een bar, een kantoor en een boekhandel.

Voor de ware literatuurliefhebbers biedt Perdu de mogelijkheid om hun eigen interesses en voorliefdes kenbaar te maken aan een breed publiek. Voor studenten geesteswetenschappen is het mogelijk om een stage te doen bij Perdu en daarmee studiepunten te verdienen.

Perdu is tevens een instituut met enige uitstraling in literair Nederland en veel ex-medewerkers van Perdu zijn nu werkzaam bij dag- en weekbladen of uitgeverijen.

Stichting Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
Tel: 020 - 627 6295
Email: perdu@perdu.nl

Bezoek website

top

Stichting Perspectief

Stichting Perspektief houdt zich bezig met literaire activiteiten in Dordrecht, organiseert cursussen en is actief betrokken bij de Academica Debutantenprijs.

De Letteren Spreken is een open samenwerkingsverband van
x Stichting voor Culturele Educatie Berckepoort
x Stichting Verenigde Bibliotheken Dordrecht
x Stichting Perspektief Dordrecht Stichting Perspektief Dordrecht en het secretariaat van De Letteren Spreken zijn gevestigd aan de:

Steegoversloot 87
3311 PN Dordrecht
telefoon : 078 – 639 05 71
Bereikbaar op maandag en dinsdag van 09:30 tot 16:00 uur.
Voor meer informatie over Stichting Perspektief / De Letteren Spreken :
info@deletterenspreken.nl

Bezoek website

top

Stichting Poetry International

Stichting Poetry International is een literaire organisatie die zich ten doel stelt aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en –liefhebbers te stimuleren. De belangrijkste activiteiten van Poetry International zijn het Poetry International Festival, Poetry International Web en Gedichtendag. Momenteel wordt er gewerkt aan het digitaliseren van het papieren archief en de integratie daarvan met het al bestaande digitale archief. Daarnaast zijn er de projecten Gedicht aan de reiziger en Het gedicht is een bericht. Verder houdt de stichting zich bezig met literatuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs door middel van lessuggesties rondom poëzie.

Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
tel. (010) 282 27 77
fax (010) 444 43 05
E: info(@)poetry.nl

Bezoek website

top

Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie: we incasseren vergoedingen voor het kopiëren uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties.

Deze vergoedingen verdelen we onder de makers van de publicaties waaruit gekopieerd wordt: schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers. Het Reprorecht levert hen dus inkomsten op, waardoor ze ook in de toekomst kunnen blijven schrijven, fotograferen en uitgeven.

We incasseren de vergoedingen bij de bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen die de kopieën maken. We sluiten daarvoor overeenkomsten met branche- en koepelorganisaties. Zo komen we tot regelingen die het mogelijk maken om mèt toestemming en zonder administratieve rompslomp kopieën te maken.

Postadres
Stichting Reprorecht
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Voor bedrijven:
Stichting Reprorecht
Postbus 3051
2130 KB Hoofddorp

Bezoekadres
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp

Bezoek website

top

Stichting Schrijftalent

De Stichting Schrijftalent streeft de volgende doelstellingen na
x het bevorderen van de schrijfkunst in de Nederlandse taal
x het produceren van gepersonaliseerde boeken tegen aantrekkelijke prijzen
x het ontwikkelen van en een podium geven aan talentvolle auteurs
x het stimuleren van lezen en schrijven van een scala van verschillende literaire genres

Bezoek website

top

Stichting Schrijven

Een landelijke organisatie voor en over creatief schrijven. Zij helpen schrijvers in hun traject van schrijven.

Stichting Schrijven
Herengracht 495
1017 BT Amsterdam

Bezoek website

top

Stichting Schrijvers School Samenleving

Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers.

Hoofddoelstelling van SSS is de bevordering van het lezen, in het bijzonder van literatuur. Een van de belangrijkste middelen om die doelstelling te realiseren, is de organisatie van lezingen van schrijvers en dichters. SSS is advies- en bemiddelingsbureau voor deze activiteiten.

SSS bemiddelt bij de organisatie van lezingen van schrijvers en dichters op scholen, in bibliotheken, voor culturele verenigingen, bedrijven en andere organisaties. SSS bemiddelt zowel voor auteurs voor volwassenen als voor jeugdboekenauteurs en illustratoren, in het bijzonder voor auteurs van wie boeken zijn uitgegeven bij de grote literaire uitgevers..

Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
Tel.no.: (020) 6 23 49 23
Faxno.: (020) 4 20 63 19
E: info@sss.nl

Bezoek website

top

Stichting Scriptschool

Stichting Scriptschool is een particuliere vakopleiding die in 2003 werd opgericht. De Stichting stelt zichzelf als doel: het professionaliseren van scenarioschrijven voor Nederlands film- en televisiedrama.

Overzicht opleidingen

Mediarena 2
1099 CZ Amsterdam Z-O
Postbus 12121
1100 AC Amsterdam
Telefoon: 020 893 14 12
Mail ons info@scriptschool.nl

Bezoek website

top

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

De Stellingwarver Schrieversronte is het belangrijkste instituut voor taal, literatuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een bijzondere regio in Zuidoost-Friesland (NL), waar men vanouds Stellingwarfs spreekt. Het Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch. Onze administratie is geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Overleg met andere medewerkers is alleen mogelijk na telefonische afspraak.

Oons bezuuk- en postadres is:
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop NL
Veur die oons bellen wil, et tillefoonnommer is: 0516-451108
Veur die oons faxen wil, et faxnommer is: 0516-451109
Veur die oons mailen wil, et algemiene mailadres is:
E: info@stellingwarfs.nl

Bezoek website

top

Stichting Taalvorming

Stichting Taalvorming (tot 2005 de Taaldrukwerkplaats) is het landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van taalvorming. Ons team van ervaren consulenten en trainers sluit met haar manier van werken aan bij recente inzichten over onderwijsvernieuwing en geeft een praktische verdieping aan deze inzichten op de werkplek. Wij bieden training en coaching van professionals, maar ook korte projecten voor kinderen.

stichting Taalvorming
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam
Tel: 020- 684 98 97
M: 06- 179 489 66
E-mail: info@taalvorming.nl

Bezoek website

top

Stichting ToBe

Het ontwikkelen van creatief talent en het stimuleren van enthousiasme in de beoefening van kunst is waar het om draait bij ToBe. In alle kunstdisciplines ontwikkelt en organiseert ToBe cursussen, workshops en speciale projecten. Vrijetijdsbesteding, onderwijs of wijkproject, ToBe werkt op ieder niveau en met alle leeftijden.

ToBe organiseert ook festivals en evenementen als het Cellofestival, Factor, De Boekenweek, Open Monumenten Dagen, Wantijpop, Rainbowpark, TurbulenT, het Bram Roza Festival, Parkingpop en ZiziB/ZiZiRi. Dit alles komt al dan niet tot stand in samenwerking met andere kunst- en cultuurorganisaties.

ToBe is een regionale kunstinstelling, actief in de regio Dordrecht, Barendrecht, Ridderkerk en de Hoeksche Waard. Ruim 250 medewerkers zorgen jaarlijks voor een zeer gevarieerd kunstaanbod, waar duizenden mensen uit de regio aan deelnemen. Iedereen die zijn of haar creatieve talenten wil ontwikkelen ontmoet ToBe.

Hoofdlocatie ToBe
Munt 5
3311 EG Dordrecht
tel: 078 – 6133144
fax: 078 - 6484566
info@stichtingtobe.nl

Bezoek website

top

Stichting Two Tone

Stichting Two Tone is een ideële stichting die projecten ontwikkelt op het gebied van kunst en cultuur, met name voor kinderen en jongeren. Stichting Two Tone is opgericht in juli 1986 en sindsdien actief.

We zijn begonnen met muziektheatervoorstellingen, in combinatie met poëzie, beeldende kunst en dans. Optredens in binnen-en buitenland. Met steun van overheid, gemeentes werden vele subsidies ontvangen om de projecten te verwezenlijken. Ook bedrijven en instellingen steunen stichting Two Tone, zij sponsoren met name de projecten met het thema verlies.

Er is een actief stichtingsbestuur, en een groep vaste vrijwilligers, die de activiteiten mee ontwikkelen en organiseren. Bij elk project worden kunstenaars, dansers en muzikanten, zowel professionals als amateurs en vrijwilligers betrokken.

Stichting Two Tone
Hazelaar 72
5664 VK Geldrop
Tel. 040-2854914

Bezoek website

top

Stichting Vertellen

Welkom op de site van de Stichting Vertellen, opgericht in 1999. Hier vind je informatie over verhalen vertellen en alles wat daarbij hoort. Met onze stichting willen wij het verhalen vertellen door amateurs en professionals in Nederland stimuleren en bevorderen. Sinds 2008 sluit vertellend Nederland aan bij de Wereldverteldag op 20 maart.

De Stichting is mede vertegenwoordigd in de Stichting Vertelcultuur. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke en wetenschappelijke partijen en vertelopleidingen op het gebied van de vertelcultuur in Nederland.

In 2010 is de stichting ANBI gecertificeerd en door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn giften aan ons aftrekbaar van de belasting, maar wij zien hierin ook erkenning voor de gezonde status van de stichting.

Contactsecretaris
Irene Bakker
Schermerhornpark 55
3437 PX Nieuwegein
T: 030 6042083
E: info@stichtingvertellen.nl

Bezoek website

top

Vereniging Aldichter

Vereniging Aldichter is een groep Almeerse dichters, die iedere maand bijeenkomen om eigen werk en werk van bekende dichters te bespreken. Een vast punt op de agenda is een poëzieavond met als thema “Dode Dichters Leven”. In dit project staat elke keer een andere overleden dichter of dichteres centraal.

Vereniging Aldichter maakt ook gedichten op thema of organiseert soms workshops, poëziedagen of gedichten die passen bij foto’s en/of beeldhouwwerken. Op de website presenteren zij enkele van hun gedichten.

E: info@aldichter.nl

Bezoek website

top

Vereniging Klinische Linguistiek

De Vereniging voor Klinische Linguïstiek is de Nederlandse beroepsvereniging van taalkundigen die zich bezighouden met klinische toepassingen van de taalwetenschap op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en afasie. De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland. De vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Activiteiten De VKL is een kleine en actieve vereniging. Twee keer per jaar is er een ledenvergadering waarop actuele onderwerpen worden besproken. Ook buiten deze vergaderingen zijn er intensieve contacten tussen de leden van de vereniging.

Belangrijke activiteiten van de VKL zijn:

Informatie en deskundigheidsbevordering:

x het opstellen en vernieuwen van het Beroepsprofiel
x initieren van discussie over het klinisch linguistisch handelen
x stimuleren van ontwikkeling van protocollen
x het bijdragen aan het ontstaan van opleidingen op het vakgebied,
zoals de opleiding Neurolinguïstiek in Groningen

Vereniging voor Klinische Linguïstiek
t.a.v. Marielle Zwaga
Revalidatiecentrum De Vogellanden
Postbus 1057
8001 BB Zwolle
Tel.: 038 - 498 11 11
E: m.zwaga@vogellanden.nl

Bezoek website

top

Vereniging van Letterkunde

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) is er voor alle schrijvers en vertalers van proza, poëzie en theaterteksten.

De VvL werd opgericht in 1905 en komt op voor de collectieve en individuele belangen van schrijvers en vertalers. Ofwel, zoals de eerste voorzitter, Lodewijk van Deyssel, het zei: De vereniging wil namelijk in de eerste plaats zijn een vakvereniging ter behartiging der materiële belangen van de letterkundigen.

U kunt contact opnemen met het bureau van de VvL tijdens werkdagen van 09.30 tot 16.30 uur.

Vereniging van Letterkundigen
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
T: 020 - 624 08 03
F: 020 - 624 77 55
E: vvl@vsenv.nl

Bezoek website

top

Vereniging van Schrijvers en Vertalers

De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse schrijvers (in vele soorten) en literaire vertalers.

De VSenV is sinds 1998 de rechtsopvolger van de in 1905 opgerichte Vereniging van Letterkundigen (VvL) en gehuisvest in het naar de eerste voorzitter genoemde Van Deysselhuis in Amsterdam. De VvL is nu een afdeling bínnen de VSenV.

Vereniging van Schrijvers en Vertalers
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
T: 020 624 08 03 (ma t/m vr van 09.30 tot 16.30)
F: 020 624 77 55
E: bureau@vsenv.nl

Bezoek website

top

Vereniging van Vlaamse uitgevers

Boek.be is de vakvereniging van het Vlaamse boekenvak - de organisatie groepeert de verschillende belangenverenigingen: de Vereniging Vlaamse Boekverkopers (VVB), de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) en Verenigde Boeken Importeurs(VBI).

Onze kerntaak?
We willen het boek in Vlaanderen bevorderen door onze leden stevige inhoudelijke en logistieke steun te geven. Dit doen we o.a. via onze collectieve promotieacties voor het boek (de Boekenbeurs is daar misschien wel de bekendste van, de andere acties vind je op deze website), door de belangen van onze leden te verdedigen op economisch en politiek vlak, en door de Vlaamse boekenvakkers te ondersteunen met de nodige IT-platformen.

Bezoek website

top

Vereniging van Zelfstandige Uitgevers

De Vereniging van Zelfstandige Uitgevers werd opgericht in maart 2000 door enkele uitgevers die het betreurden dat de Stichting Boekenmakers, die opereerde in het belang van de kwalitatief hoogwaardige kleinere uitgeverij, haar werk moest staken.

De VZU kan daarom beschouwd worden als een voortzetting van deze stichting en deelt haar doelstelling:
Het bevorderen van de belangen van zelfstandige, veelal kleine, uitgevers van kwalitatief hoogwaardige boeken. Aanvankelijk was het lidmaatschap open voor uitgevers die publiceerden op het vlak van de literatuur, cultuur, kunst, menswetenschappen en verwante gebieden. In 2004 werden veel uitgevers getroffen door de tariefsverhogingen van het CB. Het was voor de VZU het sein om zich meer in het algemeen te profileren als belangenbehartiger van de zelfstandige uitgever. Daarom werden de statuten zo gewijzigd dat het lidmaatschap nu open is voor iedere zelfstandige uitgever 1).

Contactpersoon VZU:
Reinier Rijke
Kleine Geertekerkhof 1 A
3511 XG Utrecht
tel.: 030 - 214 55 30
mail: Reinier@boekenroute.nl

Bezoek website

top

Vereniging voor Wetenschappelijke Spelling

De Vereniging voor Wetenschappelike Spelling streeft naar 'n fundamentele verbetering van de spelling en naar meer vryhyt en toleransie op spellinggebiet. Bovendien verzet ze zig tegen overwaardering van de spelling.

Voor inligtingen schryf of imeel naar de sikretaris van de vereniging:
dr. Henk van der Weijden
Kasteellaan 17
NL-1829 BE Oudorp
T: 072-5125954
E: henkvanderweijden@xs4all.nl

Bezoek website

top

Vlaamse Fonds der Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.

Missie
Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.

Beleid
Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

Kernbegrippen: kwaliteit, professionaliteit en diversiteit
Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit.

Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken.

Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen.

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal van Merlenstraat 30
2600 Berchem
België
Tel +32/3 270 31 61
Fax +32/3 270 31 60
E: info@vfl.be

Bezoek website

top

Vrienden van het schrijven

Er was eens … ene Izaäk van Melle. Hij woonde in het West-Brabantse Standaardbuiten en was een ‘vrijetijdsschrijver’. Op zekere dag besluit Izaak een cursus ‘Creatief Schrijven’ te volgen aan de Leidse Onderwijsinstellingen (L.O.I.). Na die cursus wil hij in contact komen met andere hobbyschrijvers en plaatst daartoe een oproep in het blad van de L.O.I.

Op 20 maart 1982 organiseert hij een bijeenkomst in het Euromotel te Breda en daaruit ontstaan verschillende afdelingen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Twente. Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor het schrijven en al gauw zijn er 250 leden aangemeld; de landelijke Vereniging Vrienden van het Schrijven is geboren. Drie namen uit dat prille begin: Irene van Amelsfoort, Jan Boonstra en Leen van Zijderveld. E: secretaris@vriendenvanhetschrijven.nl

Bezoek website

top

Vrouw & Cultuur

De vereniging Vrouw & Kultuur werd in 1987 opgericht. De doelstelling van Vrouw & Kultuur is: de vrouwencultuur, en met name de vrouwenliteratuur, stimuleren en onder de aandacht van een breder publiek brengen. Om dit te bereiken organiseert Vrouw & Kultuur literaire activiteiten en reikt om de twee jaar de Vrouw & Kultuur Debuutprijs uit. De Vrouw & Kultuur DebuutPrijs 2008 ging naar Anne Provoost voor haar roman ’In de zon kijken’

Vrouw & Kultuur Postbus 2223 5600 CE Eindhoven T: 040 2856337 vrouwenkultuur@gmail.com

Bezoek website


topLiteraire evenementen

top


Literaire caféstop


Literaire tijdschriften


top


Literaire prijzen


top
Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op!